Lovilci olj, ki ustrezajo vsem standardom

lovilec olj iz jekla

lovilci oljLovilci olj morajo nujno ustrezati zakonskim standardom, ki predpisujejo njihovo uporabo. Pri tem so zakonski standardi oziroma uredbe s tega področja dokaj strogi, saj gre pri tem za varovanje in zaščito okolja oziroma vodnih virov. Olja namreč veljajo za tekočine, ki so lahko ob nekontroliranem izlivu nevarne za okolje in vodne vire. Že samo kapljica olja in drugih podobnih tekočin lahko namreč onesnaži velik del vodnih virov, reke, jezera ali morja, zato zakonski standardi in uredbe skušajo s predpisi to na vsak način preprečiti.

Kakšna je slovenska in evropska zakonodaja s tega področja?

Lovilci olj so namenjeni obdelavi odpadne vode, ki bi bila lahko onesnažena z olji in drugimi lahkimi tekočinami. Odpadno vodo je namreč treba ustrezno obdelati, preden ta potuje naprej v okolje ali v podtalnico, ki bi jo onesnaževalci (olja, druge lahke tekočine, maščobe itd.) lahko močno onesnažili. Iz nje je torej z ustreznimi napravami za obdelavo odpadne vode treba odstraniti vse onesnaževalce. Slovenska in evropska zakonodaja s tega področja tako natančno predpisujeta:

  • kje se morajo uporabljati takšne naprave,
  • kakšne tehnične specifikacije morajo imeti takšne naprave,
  • kako dobro filtracijo odpadne vode morajo nuditi.

Pomembna je predvsem ustrezna filtracija

Pri nakupu takšne naprave za obdelavo odpadne volje je treba predvsem natančno preveriti, na kakšen način naprava filtrira oziroma prečiščuje odpadno vodo in onesnaževalce iz nje. Ustrezna filtracija je namreč bistvenega pomena za učinkovito prečiščevanje odpadne vode, zato tudi zakonodaja s tega področja natančno predpisuje, kakšno velikost delcev onesnaževalcev morajo biti lovilci olj še sposobni prečistiti, da je naprava ustrezna in primerna za uporabo v Sloveniji oziroma znotraj EU.

lovilec olj - aquafixZavedati se je treba, da je zakonodaja s tega področja precej stroga, saj se odločevalci vedno bolj zavedajo, kako pomembno je varovanje okolja. Zaradi tega je treba pred izbiro ustrezne naprave za obdelavo odpadne vode zelo natančno preučiti zakonodajo ter to, kaj vse ta določa in kaj vse je treba upoštevati pri izbiri takšne naprave, da bo ta resnično ustrezna. Ni namreč vsaka naprava, ki se prodaja v ta namen, tudi skladna z evropsko oziroma slovensko zakonodajo, zato je treba pri nakupu vsekakor nekaj previdnosti.