Pravilno izbrana kanaleta za odvodnjavanje odvede vso meteorno vodo

kanaleta za odvodnjavanje Hauraton

Če želimo, da bi kanaleta za odvodnjavanje delovala ustrezno, jo je treba izbrati pravilno glede na karakteristike in specifike določene površine. Tako bo lahko odvedla vso meteorno vodo, ki se bo iztekala vanjo, ter bo kos tudi močnejšim nalivom oziroma padavinam, ki žal tudi pri nas postajajo vedno pogostejše. Ob takšnem vremenu je namreč treba v čim krajšem času odvesti čim več vode, kar ni možno, če se tega ne premisli vnaprej. Zato je zelo pomembno, da se pri tem ne zanašamo le na srečo, ampak izberemo strokovno ustrezno rešitev ter že vnaprej razmislimo, kakšno kapaciteto naj ima vgrajeni sistem in kako zmogljiv ter učinkovit naj bo, da bo čim bolje služil svojemu namenu.

Izbrati je treba dovolj zmogljivo rešitev

Večja ko je količina meteorne vode, bolj zmogljiva mora biti kanaleta za odvodnjavanje. Pri tem je vedno bolje izbrati nekoliko večjo kapaciteto, kanaleta za odvodnjavanje saj se nam zaradi podnebnih sprememb in drugih razlogov tudi v Sloveniji vedno pogosteje dogaja, da v zelo kratkem času zapade zelo veliko dežja. Obstoječe rešitve za meteorno vodo tako marsikje nimajo dovolj velike kapacitete, da bi bile kos vsej tej obilici padavin, zato velja vsekakor razmisliti o njihovi menjavi za nove, bolj učinkovite rešitve, ki bodo prilagojene tako trenutnim kot prihodnjim potrebam po odvodu meteorne vode.

Kanaleta za odvodnjavanje in njena kapaciteta

Vsekakor mora biti kanaleta za odvodnjavanje pravilno izbrana. Pravilno pa je lahko izbrana le, če se pred njeno izbiro in vgradnjo izdela hidravlični izračun za določeno površino ter v njem upošteva tudi, da obstaja velika verjetnost, da se bo količina meteorne vode, ki jo bo treba s takšno rešitvijo odvesti, v prihodnosti še zvečevala. Torej je treba izbrati dovolj veliko kapaciteto pretoka, da bo lahko kanaleta za odvodnjavanje kos tudi takšnim obremenitvam. Zagotovo je pametno, da celoten sistem za meteorno vodo načrtuje strokovnjak za to področje in naredi tudi ustrezen načrt, kako bi lahko meteorno vodo z neke površine čim bolj učinkovito odvedli. Tako bo sistem tudi po vgradnji dobro in kakovostno deloval, z meteorno vodo pa na omenjeni površini ne bo težav.

Kako se lotiti urejanja meteornih voda?

Kako je na neki površini poskrbljeno za meteorne vode, najbolje vidimo ob večjih nalivih ali takrat, ko dežuje več dni zapored. Čeprav v suhem vremenu lahko neka površina izgleda, kot da na njej nikoli ne bo težav z meteorno vodo, pa se ob dežju to lahko hitro spremeni. Zato je pri načrtovanju urejanja meteornih voda treba vedno:

  • izhajati iz obstoječega stanja,
  • upoštevati, kakšno namembnost ima določena površina,
  • preveriti tudi to, kako je za meteorne vode poskrbljeno na sosednjih površinah in kam se izteka meteorna voda iz njih,
  • urejanju meteornih voda še posebej posvetiti pozornost, če se bo na površini gradilo ali če na njej že stoji kakšen objekt,
  • v načrtovanje ustrezne rešitve nujno vključiti tudi projektanta, hidrologa ali drugega strokovnjaka za to področje, ki vam bo znal svetovati na podlagi svojega znanja in izkušenj,
  • narediti ustrezen in čim bolj natančen hidravlični izračun,
  • upoštevati tudi bodoče projekcije glede količine meteorne vode zaradi možnih obilnejših padavin,
  • izbrati ustrezno dimenzioniran oziroma dovolj zmogljiv sistem z dovolj veliko kapaciteto, ki bo zmožen varno odvesti vso meteorno vodo na točko, kjer bo ta lahko poniknila.