Avtomatizacija objektov Siemens 

avtomatizacija objektov

Za večjo energetsko učinkovitost poskrbi kakovostna avtomatizacija objektov Siemens kot vodilni proizvajalec na tem področju. Z njihovimi rešitvami je mogoče optimizirati procese, vezane na določen objekt, tako, da bodo čim bolj energetsko učinkovitost. S tem se poskrbi za manjšo porabo energije za te procese kot tudi za zmanjševanje stroškov.

avtomatizacija objektov SiemensPri novih stavbah je takšen način upravljanja postal že skoraj standard, pa naj si gre za zasebne stavbe ali za podjetja in proizvodne obrate, kjer je pametno upravljanje takšnih procesov in nadzor nad energetsko učinkovitostjo še toliko bolj pomemben. Ravno tako pa je za to možno poskrbeti tudi v že obstoječih stavbah, pri katerih je prav tako možno poskrbeti za bolj učinkovito rabo energije. 

Pametne zgradbe poskrbijo za večjo energetsko učinkovitost 

Avtomatizacija objektov Siemens, pri kateri se uporabljajo programirljivi krmilniki in druga oprema, nudi številne rešitve, ki poskrbijo za večjo energetsko učinkovitost. Pametne zgradbe, v katerih so različni procesi dobro avtomatizirani, namreč porabijo veliko manj energije oziroma je pri njih poskrbljeno za to, da se energija ne troši po nepotrebnem.  

S tem se zmanjšajo tudi stroški upravljanja objekta in poskrbi za boljše nadzorovanje porabe energije in stroškov, ki so povezane z njo. Hkrati pa se na tak način lahko zagotovi tudi večja varnost in boljše upravljanje objekta, saj se vzpostavi boljši nadzor nad vsemi procesi, vezanimi nanj. Nadzor nad temi procesi je vsekakor zelo pomemben in je prav, da je zanj čim bolje poskrbljeno. V ta namen danes obstajajo številne rešitve, ki jih je dokaj enostavno implementirati in uporabljati, predvsem pa so te rešitve zasnovane tako, da jih je mogoče prilagoditi določenemu objektu in potrebam njegovih uporabnikov. 

Katere procese je možno avtomatizirati? 

avtomatizacija v industrijiAvtomatizacija objektov Siemens je vezana na prav vse procese, ki se izvajajo v objektu. To so lahko raznoliki procesi, kot so na primer: 

  • ogrevanje, 
  • hlajenje, 
  • zračenje, 
  • osvetljevanje. 

Vsi omenjeni procesi porabijo veliko energije, z njimi pa so povezani tudi veliki stroški. Slednje je mogoče zmanjšati tudi s pomočjo boljšega nadzora nad temi procesi in njihove boljše optimizacije. Pametna avtomatizacija objektov Siemens torej lahko poskrbi za večjo energetsko učinkovitost teh procesov ter zmanjševanje stroškov, povezanih z njimi, kar je gotovo razlog, zakaj se tudi podjetja in proizvodni obrati vedno pogosteje odločajo zanjo. Navsezadnje z zmanjševanjem stroškov svojega poslovanja in proizvodnje skrbijo tudi za večjo konkurenčnost.