Dr. Weigert Neodisher detergenti 

dezinfekcijska sredstva
Dr. Weigert Neodisher detergenti
https://www.semlab.si/dezinfekcijska-sredstva/

Dr. Weigert Neodisher detergenti v obliki tekočega koncentrata omogočajo odlično učinkovitost čiščenja in zagotavljanja najvišje stopnje higiene. Predstavljajo univerzalno čistilno sredstvo za čiščenje in razkuževanje laboratorijske opreme in ostalih pripomočkov, ki se uporabljajo pri delu v laboratorijih znotraj medicinskega, farmacevtskega, živilskega in drugih podobnih sektorjev. 

Vodilni na področju zagotavljanja higiene 

Dr. Weigert Neodisher detergenti predstavljajo enega vodilnih izdelkov na področju zagotavljanja higiene. So varni, preprosti in ekonomični za uporabo ter zasnovani tako, da ne poškodujejo materiala, s katerim pridejo v stik. Zaradi tega ustrezajo vsem standardom in smernicam s področja mehanskega čiščenja in dezinfekcije medicinskih ter drugih pripomočkov, saj je z njimi mogoče skrbeti tako za vzdržljivost materialov na dolgi rok kot za ustrezno stopnjo higiene na najvišjem nivoju. Zato so primerni za vsakodnevno in redno uporabo ter ustrezno ščitijo osebje, paciente in vse ostale pred tveganji, ki bi jih lahko prinesla slaba higiena, ravno tako pa ustrezno higieno zagotavljajo tudi na drugih področjih, kjer bi lahko kontaminacija snovi povzročila različne nevšečnosti – npr. pri laboratorijskem delu, pri izdelavi zdravil ipd. 

Sistemsko zagotavljanje higiene 

Dr. Weigert Neodisher detergenti omogočajo sistemsko zagotavljanje higiene. Z njimi je mogoče odstraniti različne ostanke snovi na zelo enostaven in učinkovit način, zato so primerni za uporabo povsod tam, kjer je higiena ne sme biti vprašanje. Ker je z njimi mogoče zagotoviti najvišje higienske standarde, se uporabljajo na naslednjih področjih: 

  • medicinski sektor, 
  • zobozdravstvo, 
  • endoskopija, 
  • delo v laboratorijih, 
  • farmacevtska industrija, 
  • živilska industrija, 
  • kemična industrija ipd. 

Dr. Weigert Neodisher detergenti in nevtralizatorji

Dr. Weigert Neodisher detergenti pa niso edini izdelki tega proizvajalca, ki skrbijo za ustrezno higieno na zgoraj naštetih področjih. Poleg njih ima isti proizvajalec v svojem proizvodnem programu tudi tako imenovane nevtralizatorje, ki ravno tako spadajo med čistilna in dezinfekcijska sredstva. Pri tem sta za uporabo v medicinskem sektorju na razpolago dva različna nevtralizatorja, in sicer Neodisher Z in Neodisher N, pri čemer je: 

  • semlab dezinfekcijska sredstvaNeodisher Z, ki je izdelan na osnovi organskih kislin in brez površinsko aktivnih snovi ali fosfatov ter je namenjen nevtralizaciji alkalijskih ostankov med avtomatsko ponovno obdelavo kirurških instrumentov, različnih drugih medicinskih pripomočkov, opreme za anestezijo ipd., ravno tako pa se ga lahko uporablja tudi za kislo ali nevtralizacijsko predhodno čiščenje laboratorijskih steklenih posod, 
  • Neodisher N, ki je izdelan na osnovi fosforne kisline ter ne vsebuje površinsko aktivnih snovi, uporablja pa se za nevtralizacijo prenesenih ostankov alkalij ter odstranjevanje apna in drugih podobnih ostankov, ki so topni v kislini in ki jih je treba odstraniti pri avtomatskem čiščenju kirurških instrumentov in opreme, pripomočkov za anestezijo, različnih posod, laboratorijskih pripomočkov, medicinskih naprav ipd. 

Za uporabo v farmacevtski in živilski industriji oziroma v različnih laboratorijih pa je primeren predvsem izdelek Neodisher LaboClean FLA, ki ne vsebuje površinsko aktivnih snovi in aktivnega klora ter se zelo dobro obnese pri čiščenju in razkuževanju.